Институт за национална историја
English
Македонски
 • Насловна
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести
 • Истражување
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско-турски период
  • Одделение за преродбенско-националноослободително движење
  • Одделение за меѓувоениот период
  • Одделение за НОВ и најнова историја
  • Балканолошко одделение
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
  • Докторски студии
 • Публикации
 • Галерија
Одделение за античка и средновековна историја
Одделение за османско-турски период
Одделение за преродбенско-националноослободително движење
Одделение за меѓувоениот период
Одделение за НОВ и најнова историја
Балканолошко одделение

Одделение за НОВ и најнова историја


проф. д-р Марјан Димитријевски (раководител)

проф. д-р Ѓорѓи Малковски

проф. д-р Лилјана Пановска

проф. д-р Љубица Јанчева

проф. д-р Катерина Сарова-Мирчевска

д-р Александар Симоновски

д-р Марјан Иваноски

д-р Невен РадическиФинансирано од

Институт за национална историја

Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ