Институт за национална историја
English
Македонски
 • Насловна
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести
 • Истражување
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско-турски период
  • Одделение за преродбенско-националноослободително движење
  • Одделение за меѓувоениот период
  • Одделение за НОВ и најнова историја
  • Балканолошко одделение
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
  • Докторски студии
 • Публикации
 • Галерија

Контакт

Институт за национална историја

ул. Григор Прличев, бр. 3

1000 Скопје

Р. Македонија


тел. +389(0)23114078

е-адреса: contact@ini.ukim.mk


Директор

проф. д-р Драги Ѓорѓиев

тел. 3114078 – лок. 101

е-адреса: dragi.gjorgjiev@ini.ukim.mk


Оддел за правни и финансиски работи

Татјана Дојчиновска

тел. 3114078 – лок. 102

е-адреса: tatjana.dojchinovska@ini.ukim.mkФинансирано од

Институт за национална историја

Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ